HỆ THỐNG PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG THỊ XÃ THÁI HÒA

Tiếp nhận và xử lý những phản ánh của người dân về các sai phạm, kiến nghị về an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông và vệ sinh môi trường.

Nội dung phản ánh arrow

Giám sát Danh sách phản ánh hiện trường

Tiếp nhận và xử lý những phản ánh của người dân về các sai phạm, kiến nghị về các lĩnh vực

  • Số lượng phản ánh

   200

   Người dân tương tác với chính quyền thông qua Hệ thống phản ánh hiện trường trên cả ứng dụng di động và website.

  • Tỉ lệ xử lý phản ánh

   100%

   Cán bộ phụ trách tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị, tố cáo, khiếu nại của người dân. Hướng tới xã hội văn minh, giàu đẹp.

  map image image

  TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH THỊ XÃ THÁI HÒA
  QL48A, Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, Nghệ An