Tra cứu phản ánh
Lựa chọn lĩnh vực phản ánh
Phản ánh khẩn
  Danh sách phản ánh
  Thống kê phản ánh

  Số lượng phản ánh

  Người dân tương tác với chính quyền thông qua Hệ thống phản ánh hiện trường trên cả ứng dụng di động và website.

  Tỉ lệ xử lý phản ánh

  Cán bộ phụ trách tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị, tố cáo, khiếu nại của người dân. Hướng tới xã hội văn minh, giàu đẹp.

  thống kê xử lý
  Thông tin cảnh báo
   Hướng dẫn sử dụng
   Khu vực phản ánh
   Tên đơn vị Số lượng